VERDIGHETENS OG RAUSHETENS ØKONOMI

SPEKULATORIET

ved Irene Nygårdsvik

 

VERDIGHETENS ØKONOMI - SKAPERKRAFT SOM ØKONOMIENS LIVSNERVE

I november 2005 påbegynte jeg forskningsprosjektet «Innovasjon i møtepunktet kunst, kultur og næring - en eksplorativ studie i lys av dialog og lekteori». Siden starten har jeg intervjuet over 70 kunstnere og bedriftseiere.

 

I mars 2006 kom jeg på sporet av en alternativ økonomisk tenkning med det skapende mennesket framfor penger som livsnerven i økonomien.

 

Kunstnere og bedriftseiere hadde det til felles at skapertrangen ga retning til realiseringen av deres virke. Det var starten på en svært nysgjerrighetsdrevet oppdagelsesferd og som har utviklet seg til et rammeverk for en alternativ økonomisk tenkning som jeg har kalt

 

«VERDIGHETENS ØKONOMI - skaperkraft som økonomiens livsnerve».

 

Fotorgrafen Johann Hellstrøm som har skapt Furrillen Designhotell ut fra en gammel sementfabrikk på Gotland i Sverige er en av dem jeg har intervjuet i forskningsprosjektet.

 

 

I "Verdighetens økonomi" står skaperkraft framfor penger i sentrum. Inntjening blir en bieffekt i systemer hvor verdighetens ringvirknings- og formerings-potensiale får virke.

 

Denne økonomitenkningen handler om hvordan mennesker i fellesskap får forløst et kreativt og økonomisk potensiale, som står i kontrast til tradsisjonell økonomisk tenkning som handler om profittmaksimering og kostnadseffektivisering og det å få mest mulig ut av minst mulig.

 

I dette arbeidet er det utviklet endel begreper blant annet profittmaksimeringen og kostnadseffektivitetens smålighetsfelle, sugerørsøkonomi, livsberikende bunnlinje, verdighetens- og raushetens- ringvirknings og formeringspotensiale, ulike former for verdighet, mellomromskompetanse, gåsehudbedrifter, ånds- og viljeskapital samt at det unyttige er det nyttiges jordsmonn.

 

Verdighetensøkonomi berører også sammenhengene mellom natur, individ, virksomheter og samfunn. Tankegodset i "verdighetens økonomi" blir presentert gjennom konkrete eksempler fra praktisk næringsliv og kunstliv.

 

Arbeidet er pr. januar 2019 fremdeles er i utvikling. Innsatsen rettes nå mot å få ut en bok om temaet.

 

Skrivearbeidet og språket i arbeidet er særdeles viktig for meg. Jeg ønsker å formidle forskningen i et folkelig, hverdagslig språk som gjør det til en virkelighetsnær forskning som angår oss i hverdagen.

 

Copyright © All Rights Reserved