KOMMUNIKASJON & DIALOG

SPEKULATORIET

ved Irene Nygårdsvik

 

KOMMUNIKASJON & DIALOG

 

Hvordan vi snakker sammen på jobb og hjemme er helt avgjørende for vår trivsel og evne til å få til ting sammen.

 

Når man skal arbeide og leve med andre er gode kommunikasjonsferdigheter nøkkelen til å få det til.

 

Jeg er opptatt av å bidra tilbevisstgjøring og toleranse når det gjelder kommunikasjonsprosesser mellom mennesker.

Dialog er en tilnærming som kan bedre kommunikasjon med kollegaer, ansatte, kunder, og også i våre private liv.

 

Vi kan alle mye om kommunikasjon både bevisst og ubevisst, men vi kan bli mer oppmerksomme

på hvordan vi bare med utgangspunkt i oss selv kan skape mer levende og god kommunikasjon der vi lever og arbeider.

 

Dialog forbindes ofte med konflikter og fredskapende prosesser, men er like nyttig i hverdagens smått og stort på jobb og hjemme.

 

Konflikt og innovasjon har samme kilde, ulikheter mellom mennesker.

Hvordan vi forholder oss til ulikheter er avgjørende for om vi ender i konflikter,

eller klarer å være kreative, og finne gode løsninger i mellomrommet mellom ulikhetene.

 

Innenfor kommunikasjon og dialog dekker jeg blant annet følgende temaer:

 

Betydningen av samtalekompetanse/dialogferdigheter i et framtidsperspektiv.

Hva vil det si å kommunisere?

Ulike perspektiver på kommunikasjon.

Dialogen - kunsten å tenke sammen.

Samtalebefruktning.

Forløsning av kollektiv intelligens.

Ulike samtaleformer

Samtaleforløp i relasjoner.

Dialogens grunnprinsipper.

Konfliketer og dialog.

Bakdøren inn til dialogen.

Den indre dialogen - å være sin egen beste samtalepartner.

Hva er vi i stand til å snakke med hverandre om ?

Håndtering av vanskelige samtaler/personer.

Hvordan bli en konstruktiv mottaker av kritikk.

Dialogperspektiv på markedskommunikasjon og omdømme.

 

 

Jeg holder foredrag, dialogseminarer og tilbyr individuelle samtaler innenfor disse temaene.

Forespørsel kan sendes til irene@spekulatoriet.no

 

Copyright © All Rights Reserved